Бъдещето може да е неясно и несигурно понятие, но има няколко начина, чрез които да направиш уверена крачка в него. Един от тях е доброто образование, благодарение на което да си осигуриш стабилност и сигурност. Тук сме събрали 5 специалности с обещаващо бъдеще, към които да се насочиш, ако проявяваш интерес.

Тази година можеш да кандидатстваш за две специализирани стипендии от 10 000 лева чрез Фонд за стипендии на Тук-Там. Специализираните стипендии са за “Технологии и компютърни науки” и “Устойчиво развитие”, а за всички останали кандидати от всякакви специалности има още две стипендии по 10 000 лв.

Ако планираш да учиш магистратура в чужбина и да се реализираш в България, не се колебай да подадеш своите документи. Кандидатствай за стипендия до 5 юни!

  • Компютърни науки

Живеем в дигитална епоха, затова не е нито изненада, нито новина, че компютърните науки се появяват във всеки един списък със специалности на бъдещето. В днешно време е невъзможно да развиваш бизнес или да предлагаш услуга без знания по информационни технологии. Международни компании в целия свят се нуждаят от компютърни специалисти. Затова и повечето университети предлагат магистратури по компютърни науки с различни специализации и насоченост. Някои от най-популярните от тях са: видео игри и мултимедия, ИТ сигурност, бази данни, бизнес информационни системи и други. Също така, подобно на инженерните специалности, компютърните науки са важна част от стартиращи индустрии като роботика, обработка на данни и много други нови и бързо развиващи се области.

  • Международен бизнес

Тъй като и бизнесът в днешно време се глобализира, традиционните бизнес специалности се изместват. Появява се нуждата от хора, които специализират в навигирането на международни компании. Това включва познания по международни финанси и техните регулации от отделните държави, международно право и знания за данъците в местната държава. Нужни са експерти в областта на международната търговия. За тази цел е добре да започнеш с бизнес или финансова специалност, която има глобални аспекти. Например, възможности за учене или стажуване в друга държава по време на следването. Това би бил безценен опит, както и владеенето на езици, които се говорят в държави центрове на търговията и бизнеса.

  • Устойчиво развитие

Климатичните промени и проблемите на околната среда не просто “чукат на вратата”, а отдавна са част от заобикалящия ни свят. Все повече средства се отделят в тези области и въпреки, че усилията трябва да се засилват, вече се създава една стабилна нова индустрия. Логично все повече работни позиции се отварят, а оттам и специалности в университетите, които да подготвят подходящите специалисти. Бъдещите магистри ще са отговорни за създаването на планове и изпълнението на проекти за енергийна ефективност, алтернативни източници на енергия, както и за справянето със замърсяването на околната среда. Ако се интересуваш от зелен мениджмънт, климатични промени, зелени финанси или пък управление и планиране на ресурси, насочи се към устойчивото развитие. Тази специалност е привлекателна не само заради своето обещаващо бъдеще, но и поради факта, че предлага “храна за размисъл” на студентите по научни, практични и етични въпроси.

Ако искаш да учиш в сферата на устойчивото развитие, кандидатствай за специализирана стипендия от 10 000 лева до 5 юни.

  • Биомедицинско инженерство

Медицината винаги се нуждае от кадри, но с развитието на технологиите, има нужда и от нов вид специалисти. Учените и медиците все повече започват да разчитат на хората, които създават биомедицинските иновации и системите, които ги управляват. Ето защо в бъдеще хората, учили биология и инженерство, ще имат ключова роля за развитието на продуктите и услугите, осигуряващи медицинска грижа. Такива търсени специалности са, например, биоинформатика и биомедицинско инженерство, които се фокусират върху биология, медицина, инженерство и компютърни науки. Макар да са едни от най-трудните за изучаване специалности, те ще ти осигурят безценни умения и достъп до най-новите тенденции в света на здравеопазването.

  • Здравна администрация

С увеличаването на застаряващото население се увеличава и нуждата от още по-качествено здравеопазване. За тази цел са необходими специалисти, които разбират, умеят да създават и администрират сложни здравни мрежи. Ето защо здравната администрация е специалност с много потенциал и би се отплатила добре и във финансов аспект. Тъй като тук става дума за човешкия живот, определено са необходими добре подготвени кадри, способни на експертен мениджмънт. От добрия мениджмънт ще зависи доброто и безпрепятствено функциониране на здравната система в една държава. Също така е важно да се отбележи, че за тези административни специалности не се изисква да имаш предишен болничен или медицински опит.

Снимка: iStock

Да избереш специалност не е лесна задача и е важно решение за бъдещето ти, затова е добре да подходиш далновидно и с мисъл за това какво ще се търси на пазара на труда дори и след десетилетие. Това са едва 5 от перспективните специалности на бъдещето, а ако се насочиш към някоя от тях, не пропускай и възможностите за стипендии.

За пета поредна година Фонд за стипендии на "Тук-Там" ще инвестира в талантливи млади хора, които мечтаят да учат магистратура в чужбина и да приложат наученото в България. Кандидатствай сега за стипендия от 10 000 лева до 5 юни и се погрижи за бъдещето!