Glassdoor представи ежегодната си класация за 25-те най-високоплатени работи в САЩ, като за никого не е изненада, че в списъкът отново е доминиран основно от медицински и софтуерни професии. Ще срещнете доста често "архитект", без думата да има нещо общо със строителството. Е, може би е време за професионална преквалификация, не мислите ли? Ето как изглеждат най-високоплатените позиции според тяхната средна начална заплата…

25. Адвокат: $94 695

24. Ядрен инженер: $94 852

23. Мениджър Финансово планиране и анализ: $94 862

22. Скръм мастър: $95 167 

21. Мениджър производство: $97 189

20. Архитект на системи: $97 873

19. UX мениджър: $98 353

18. ИТ програмен мениджър: $98 883

17. Актюер: $99 507

16. Архитект на данни: $102 091

15. Архитект на решения: $102 678

14. Специализирана медицинска сестра: $104 144

13. Софтуерен архитект: $104 754 

12. ИТ архитект: $105 303

11. Мениджър Софтуерно инженерство: $109 350

10. Корпоративен одитор: $110 855

9. Мениджър Изследоване и разработване: $111 905

8. Мениджър за разработване на приложения: $112 045

7. Асистент лекар: $112 529

6. Комуникационен архитект: $112 560

5. Фармацевт: $125 847 

4. Медицински консултант по здравеопазването: $132 842

3. Патентен адвокат: $139 272

2. Мениджър фармацевт: $149 064

1. Лекар: $187 876