Археологическият сезон в средновековния град Русокастро вече започна. През настоящия сезон се планира бургаските археолози да проучват обекта на два етапа. През първия ще се допроучи водохранилището на замъка на средновековния град, което е обслужвало гарнизона и управителя на цитаделата.

Това е монументално съоръжение, дълго 14 и широко 8 м, което е било покрито с два полуцилиндрични свода. Стените му са запазени на височина 3-3,5 м. Планира се насипите в него да се допроучат и обектът да бъде предаден за проектиране на консервация и реставрация.

През втория етап задачата е да се допроучи укрепен проход с кула-кладенец, водещ от северната стена на средновековния град до Русокастренска река. Това всъщност е водохранилището за жителите на града, чийто първи етаж е бил подземен.

Разкопките от първия етап на проучванията се финансират изцяло от Община Камено и се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас.