Интересно е как предмет от ежедневието ни може да се превърне в произведение на изкуството, запазвайки предназначението си, разбира се. Трудно е да си представим как тоалетна или писоар могат да изглеждат арт, но галерията ни е доказателство, че модерният свят, в който живеем, може и знае всичко.

А сега си представете, че на много места по света не само не съществуват подобни арт инсталации, а хората нямат достъп до елементарни санитарни помещения, без които животът ни днес е немислим. Точната цифра е 2,4 млрд. През 2015 г. 2,4 милиарда души по целия свят не разполагат с нормални хигиенни условия. А днес е Световният ден на тоалетната, който всъщност е създаден като кампания за мотивиране на милиони хора по целия свят за решаване на проблеми, свързани с канализацията и хигиенните условия. Денят се отбелязва на 19 ноември от 2001 г. от Световната тоалетна организация. С резолюция на ООН, Световният ден на тоалетната се отбелязва като официален Международен ден на ООН.

Липсата на канализация въздейства върху безопасността на човешкото здраве. Причина е и за разпространяване на множество заболявания като диария и шистозомиаза. 58% от случаите на диария са породени от липсата на течаща вода, лоша хигиена и липса на навик за миене на ръцете. През 2013 г. около 340 000 деца на възраст под 5 години са починали от диария, поради липса на канализация и течаща вода. Чрез осигуряването на достъп до тоалетна смъртността намалява наполовина.

Липсата на тоалетна в домовете в развиващите се страни е причина за задържане на физиологичните нужди от момичета и жени, които изпитват страх от изнасилвания и тормоз. Чрез Декларация на хилядолетието на ООН от 2000 г. се работи за повишаване на безопасността и достъпа до тоалетни. През 2015 г. 700 милиона души по целия свят не успяват да получат достъп до канализация.