1.Длъжност: домакиня.
2. Категория: обществени услуги.
3. Ниво: експертен персонал без ръководни функции.
4. Работно време: пълен работен и...извънработен ден (разбирайте - 24 часа!).
5. Изисквания към кандидата:
- Да бъде лице от женски пол - нееманципирано;
- Не е задължително владеенето на чужд език, дори и на роден - желателно е лицето да си мълчи;
-Лицето да бъде технически грамотно за боравене и своевременен ремонт на всякакъв вид бяла и черна техника;
- Задължително представяне на удостоверение за изкаран курс или диплома за завършено висше образование (магистърска степен) по готварство - ще бъде счетено като предимство наличието на по-тясна специалност "Приготвяне на аперитивни предястия и салати";
- Умение за работа в екип с най-малко две - до три ревящи и насрани деца;
- Желание за бързо и точно изпълнение на поставени задачи при обслужване на колективни мъжки събирания по повод гледане по телевизията на дерби мачове от футболното първенство;
- Наличие на добра обща физическа подготовка, необходима за преодоляване на прекомерни мускулни натоварвания при транспортиране на пълни пазарски чанти;
- Проява на инициативност и иновативно мислене при реализиране на ежедневните мероприятия на генетично-размножителната дейност;
- Умение за поддържане на мотивирано поведение в условията на силно демотивираща работна среда;
- Лицето трябва да умее да мълчи, когато му говорят и да слуша, когато му мълчат.
6. Работна заплата:... Морална - един карамфил на 8-ми март!
7. Постоянен трудов договор, без право на ползване на платена, неплатена и всякаква друга отпуска - дори болничен.

п.п. Всякаква прилика с действителни лица и събития е...неслучайна.