Благодарим отново на Петър Донкин за поредния текст, написан с чувство за хумор. Екипът ни с искрено се смя :) Ако искаш и ти да станеш част от LadyZone и да пишеш текстове - виж как можеш да го направиш.

1. Жените, както колите, при първата среща изглеждат без забележка - все едно не са карани, никой дори не е влизал в тях, не се е качвал!

2. Жените, както колите, след третата година ползване започват да показват слабостите си - бързо гаснат, трудно палят, когато е по-студено.

3. Жените, както колите, след петата година ползване започват да работят по-шумно, ръмжат, стържат, пилят, хлопат им разни неща.

4. Жените, както колите, след десетата година ползване вече имат нужда от козметични намеси по купето за прикриване на драскотините - китосване, пастиране, боядисване.

5. Жените, както колите, след петнадесетата година ползване започва да ги хваща ръждата и да изглеждат очукани.

6.
Жените, както колите, след двадесетата година ползване вече искат постоянно да лежиш под тях и да ги човъркаш, за да запалят.

7. Жените, както колите, след тридесетата година ползване вече плачат за майстор - по възможност млад!

8. Жените, както колите, след четиридесетата година ползване е опасно да ги вдигнеш на крик, защото може да се разпаднат от ръждата.

9. Жените, както колите, след петдесетата година ползване престават да палят...

10. Жените, както колите, дори след цяла вечност ползване няма да им се случи всичко описано по-горе, ако бъдат истински обичани. Защото и при жените и при колите старата любов ръжда не хваща и не угасва!