Национална информационна кампания за повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при хора със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) стартира на 20 октомври 2018 г.

Кампанията под надслов "Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и за сърцето си!" се организира от фармацевтична компания Boehringer Ingelheim България съвместно с Българското дружество по ендокринология, с цел да информира широката общественост за риска от развитие на сърдечносъдови заболявания при хората със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и се провежда за втора поредна година у нас. Първия етап от инициативата е осъществяване на безплатни изследвания за гликиран хемоглобин на пациенти, диагностицирани със захарен диабет тип 2 в мобилна лаборатория през октомври.

Гликираният хемоглобин (отбелязван още като HbA1c) е форма на хемоглобина, която показва среднодневните нива на кръвната захар за последните три месеца. Изследването на гликирания хемоглобин е „златен стандарт” за оценка на гликемичния контрол при лица със захарен диабет. За измерване на нивата му не се изисква специална подготовка от страна на пациента и може да се извършва по всяко време на деня.

Информационната кампания е с национален обхват и се организира по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември. В рамките на следващите 2-3 месеца ще се проведат различни активности за повишаване на вниманието на обществеността към повишения сърдечносъдов риск при хората със захарен диабет тип 2. Освен безплатните изследвания на гликиран хемоглобин за хора със ЗДТ2, се предвижда и излъчване на информация в ефира на национални радиостанции, разпространение на образователни материали сред пациентите в над 50 диагностично-консултативни центрове в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора и Пловдив. В допълнение, ще бъдат разпространени образователни листовки и плакати в пощенските станции в страната и ще бъде предоставена информация относно сърдечно-съдовия риск при пациенти със захарен диабет тип 2 чрез метробордове и излъчване на видеоклипове на екраните, разположени на ключовите станции на метрото в столицата. 

Захарният диабет е хронично заболяване, разпространено по целия свят и с непрекъснато нарастваща честота в последните десетилетия. По последни данни, в световен мащаб има 425 млн. души със захарен диабет, като се очаква се те да достигнат 629 млн. души до 2045 г. На всеки 10 секунди трима души се разболяват от диабет, а един умира от усложненията му. Близо половината от хората с диабет не са диагностицирани. Захарният диабет се асоциира с висока заболеваемост и смъртност и е едно от заболяванията с най-голямо обществено значение. Диабет тип 2 съставлява 90% от случаите на захарен диабет, като останалите 10% се дължат главно на захарен диабет тип 1 и в по-малка степен на гестационен диабет. Половината от пациентите с диабет умират на възраст под 60 години.1 

Захарният диабет тип 2 самостоятелно е съществен рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания.2  В допълнение, традиционни сърдечносъдови рискови фактори са наличието на артериална хипертония, затлъстяване, тютюнопушене и други.3

Водеща причина за смърт при пациентите със ЗДТ2 са сърдечносъдовите заболявания.2 Установено е, че над 50% от пациентите с диабет умират от сърдечносъдово заболяване, а рискът от смърт поради сърдечносъдови причини е от два до четири пъти по-висок при хората с диабет.4 Диабетът повишава с 2,5 пъти риска от развитие на сърдечна недостатъчност. Рисковите фактори за развитие на сърдечна недостатъчност при пациенти със захарен диабет са артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, хипергликемия, хиперинсулинемия и други.5 Вероятността от развитие на сърдечносъдово заболяване е 2 до 3 пъти по-голяма при пациентите със ЗДТ2 в сравнение с хората без диабет.6 Международната диабетна федерация препоръчва увеличавне на активностите, свързани с промоция на здравето, (бел. включително информационни кампании като настоящата), с цел намаляване на разпространението на захарния диабет и неговите усложнения.1

Ако захарният диабет тип 2 бъде открит навреме и правилно контролиран, може да намалее вероятността за допълнителни усложнения и тежки характерните съпътстващи заболявания. Това може да се случи посредством правилно хранене, умерена редовна  физическа  активност и избор на подходяща терапия. Пациентите със захарен диабет тип 2 трябва да са наясно, че ако страдат от това заболяване, опасността за тях не произтича единствено от повишените нива на тяхната кръвна захар, но и от развитието на сърдечносъдови заболявания. Затова, лайтмотив на настоящата инфорамационната кампания и призив към пациентите със ЗДТ2 е "Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и за сърцето си! Говори с твоя лекар за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания."

Източници:

  1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2017.
  2. Morali D. Sharma, John Alan Farmer & Alan Garber (2011) Type 2 diabetes and cardiovascular risk factors, Current Medical Research and Opinion, 27:sup3, 1-5, DOI:10.1185/03007995.2011.62008. 
  3. Kalofoutis C, Piperi C, Kalofoutis A, Harris F, Phoenix D, Singh J. Type II diabetes mellitus and cardiovascular risk factors: Current therapeutic approaches. Experimental & Clinical Cardiology. 2007;12(1):17-28.
  4. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia 2001;44 Suppl 2:S14.
  5. Kannel WB, McGee DL. Diabetes and Cardiovascular DiseaseThe Framingham Study. JAMA. 1979;241(19):2035–2038. doi:10.1001/jama.1979.03290450033020.
  6. 2014. www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf (accessed May 2016).