Следвайте следните стъпки:

Снимка: istockphoto.com

Срешете косата си.

Снимка: istockphoto.com

Вържете опашка ниско долу с помощта на ластик.

Снимка: istockphoto.com

На няколко сантиметра по-надолу от първия ластик вържете втори. Промушете пръстите си, както е показано на снимките.

Снимка: istockphoto.com

Изкарайте края на опашката.

Снимка: istockphoto.com

Получава се ето така, като на горната снимка.

Снимка: istockphoto.com

Повторете същото няколко пъти по дължината на опашката, за да получите крайния резултат:

Снимка: istockphoto.com