Чезнат последните слънчеви дни от годината, както чезнат последните слънчеви лъчи в мечтателен летен ден... Носталгията по лятото става все по-осезаема с всеки паднал лист от календара, но надеждите към есента нарастват със същата скорост. Есен, есен... Ще бъдеш ли песен за нашите изнурени от COVID сърца? Дано. Така си казва Инстаграм 7-ицата, която вижда надежда, както и най-добрите снимки от българските потребители в социалната мрежа за последните 5-6-7 дни... Нека ги видим и ние, какво се отнесохме в приказки.

1. @kavroshilova

2. @radah.b

3. @la.vie.dans.lamour

4. @simeona.g

5. @ivettzaycheva

6. @slavadelic

7. @maria.nikolova