Контактът с природата е всичко забравено, към което човек трябва да се върне, за да почувства отново онзи хармоничен и лишен от стрес живот, който е пълен антипод на лудешкото ежедневие в града. Особено около първия учебен ден, нали. Инстаграм 7-ицата прави близка среща от трети вид с природата, докато търси най-добрите снимки от българските потребители в социалната мрежа за последните 5-6-7 дни... 

1. @vkaramazovphotos

2. @yo.vo

3. @ralics

4. @kamenkamenov

5. @gretaganchewa

6. @lea_neciii

7. @stanishev