Доказателствата, които потвърждават, че душата живее многократно на Земята, не са малко. Подобни твърдения са и в основата на много религии по света. Генетиката също загатва за феноменални прехвърляне на способности, усещания, спомени, умения и т.н. от миналото в настоящето.

#Обичате уединението
Вие сте в състояние да се наслаждавате на времето, което посвещавате на собственото си духовно усъвършенстване. Успоредно с това осъзнавате, че вие сте душа във физическа форма, което ви помага да преминавате по-лесно през изпитанията на трето измерение - това, в което живеем всички. Старите души обичат да се усамотяват, което не означава, че са асоциални.

#Имате силно развита усет към хората
Вие сте емоционална и чувствителна личност и сте роден психолог. Преценката ви за заобикалящите ви хора е точна, същевременно ги приемате такива каквито са. Повечето хора развиват подобни качества с времето, при вас те са дарба.

#При вас липсва стадното чувство
В повечето случаи имате критичен и адекватен поглед към света и живота. Понякога заобикалящата ви реалност ви кара да се чувствате не на място. Прозаичното и материално отношение към ценностите в живота ви е чуждо. За вас душевността, добротата, милосърдието и дълбоко хуманното отношение не само към хората, но и към животните и природата като цяло са основни.