За всеки един човек прагът на чувствителност при болка е различен. Казват, че при жените той бил по-голям от този при мъжете. Дори има научни сведения, които доказват това. Казват, че от родилните мъки по-големи няма. Вярно или не, сигурен е фактът, че още от най-дълбока древност са използвани билки, храни и медикаменти, за да се тушира и намали болката при раждане.

Днес вече няма спор по въпроса за обезболяването по време на раждане. Остават единствено дискусиите относно избора на метода и средствата. Факт е, че съвременното акушерство разполага с медикаментозни методи и средства за намаляване на болката при раждане, но не по-малко сериозно отношение и внимание то отделя и на немедикаментозните. Известни или по-малко известни и нетрадиционни, всички те имат доказано благотворен и обезболяващ ефект:

1. Психическа подготовка

Бъдещите мами могат да посещават курсове за подготовка на раждането. В тях те се запознават с етапите на раждането. Обучават се да релаксират, овладяват техниките на дишане по време на различните периоди на раждането, правят упражнения за трениране на коремните мускули и пр. Това са фактори, които влияят изключително благотворно върху душевния комфорт на жената по време на бременността и самото раждане.