Определете до каква степен сте съгласни с всяко от следните твърдения на скала от 0 до 3

0 = никога   1 = понякога    2 = често    3 = винаги

1. Трудно ми е да релаксирам.

2. Чувствам се объркан/а, когато хората са некомпетентни.

3. Чувствам се напрегнат/а и припрян/а.

4. Тревожа се за работата и други проблеми.

5. Имам трудности със заспиването.

6. Изпитвам скръб или загуба.

7. Изтощен/а съм от всекидневните задължения  в работата и вкъщи.

8. Чувствам се затънал/а в надпреварата в живота.

9. Независимо колко упорито се опитвам, никога не мога да насмогна.

10. Чувствам се натоварен/а с финансови задължения.

11. В работата съм под напрежение.

12. Чувствам се самотен/а и необичан/а.

13. Неудобно ми е да моля за помощ.

14. Чувствам се смазан/а от задълженията си.

15. Не понасям критика.

16. Страхувам се, че ще загубя работата си или средствата за преживяване.

17. Хората ме разочароват.

18. Независимо какво постигам, чувствам се неудовлетворен/а.

19. Потапям се в гева си, а не го изразявам.

20. Чувствам опасения за бъдещето.

21. Стрес ми причиняват сили, които са извън моя контрол.

22. Чувствам се обременен/а от ангажиментите си.

23. Имам трудности в разпределянето на задачите.

24. Иска ми се да избягам.

25. Умът ми е разбъркан и обременен.

Крайният сумарен резултат д-р Пол Брег интерпретира по следния начин:

От 0 до 18 – устойчивост и чувство за отговорност към живота.

От 19 до 37 – слаб стрес, придружен от някои опасения и трудности.

От 38 до 56 – умерен стрес с чувство за попадане в капан, че всичко е извън контрол.

От 57 до 75 – силен стрес и убеждение, че животът представлява редуване на криза след криза.