Аневризма е разширена част в кръвоносен съд с отслабени стени, която лесно може да се разкъса. Изследването мозъчна ангиография показва наличието и локализацията на аневризма в мозъка. Вече има възможност за лечението й с щадяща ендоскопска техника. В разширената част на артерията се въвежда стент.

Мрежичката (стент) променя кръвния поток и се избягва  руптурата на артерията, т.е. спукването й.

Руптурата на аневризма в мозъка може да е фатална След спукване на артерия с кръвоизлив 1/3 от пациентите остават инвалиди, в зависимост от това коя зона на мозъка се оказва засегната. Чрез ендоскопска техника подобно на стент в коронарен съд на сърцето, се поставя стент вътре в променения разширен мозъчен съд. По този начин неврохирурзите го превръщат в напълно нормален съд. Тези мрежовидни спиралки - стентовете, насочват кръвта в правилната посока и 

предотвратяват кръвоизлив в мозъка.

Вътресъдовото лечение на мозъчното кръвообращение Националният консултант по неврохирургия доц. д-р Николай Габровски определя като: ”Минимално-инвазивен, щадящ за пациента начин, който добива популярност през последните години и у нас”.

Неврохирургията бележи напредък и в лечението на мозъчните тумори.

Наблюденията на специалистите показват, че когато отстранят сигурно отвсякъде злокачествен глиом, пациентите имат по-дълъг и с по-добро качество живот след операцията.

Интраоперативната флуоресценция помага да се разпознае докъде се простира карциномът,

тъй като флуоресцеинът се натрупва в туморната тъкан. "Без флуоресценция раковата тъкан на живо не се разпознава като проникната от карцином”, споделя доц. д-р Н.Габровски.

С постижения във воденето на анестезията пациентът може да бъде събуден по време на операцията т. нар. "будна краниотомия”. Много физиологични показатели се отчитат и проследяват апаратно по време на мозъчна операция, но когато се отнася за операция в зона, отговаряща например за говора, няма как говорът да бъде мониториран, ако пациентът е под упойка.

Докъде туморът инфилтрира говорната зона и каква е максималната част от него, която може да бъде отстранена, позволява краткото събуждането на пациента по време на операцията. Неврохирургът говори с пациента по време на интервенцията, докато премахва тумора.

В помощ навлиза и интраоперативен ултразвук, доплерово изследване на мозъчните съдове и цялостен неврофизиологичен мониторинг.