"Какво ще кажат хората?", "За кога да се променям, като съм на 30, 40, 50?", "А, ако нищо не се получи?", "Няма ли да остана с пръст в устата?"... Това са най-честите мисли, които минават през съзнанието на човек, който иска да промени нещо в живота си, но се страхува. ⠀

Руският психотерапевт Михаил Лабковски споделя кои са най-честите проблеми на пациентите му и лесните практики за решаването им.

  • Плащат ви малко на работа? Намерете си друга работа
  • Съпругът ви изневерява? Сменете го.
  • Приятелката ви звъни само за да ви се оплаче? Какво да направите вече и сами се досещате.


Но най-често решенията на проблемите остават само като хипотетични действия в мислите ни, не и като реални такива.

Хората смятат, че когато напуснат някого или се разделят с нещо, това автоматично означава самота.

  • Ако си тръгна от човека, когото не обичам, но съм свикнал - ще съм сама.
  • Ако напусна работата, на която не ме ценят - ще остана без пари.

Животът не е само черен и бял, казва психологът. Поне веднъж всеки трябва да рискува, да скочи и да опита това, което е негова мечта.

Ето и неговите съвети за вземане на смели решения:

Спрете да плувате по течението.

Спрете да вярвате на това, което е изгоднона всички останали, но не и на вас самите.

Научете се да носите отговорност за себе си.

Спрете да обвинявате останалите.

Поемете контрола на живота си в свои ръце.⠀