Yugen Yugen е японски израз, който буквално означава “скрита красота”, “дълбинно изящество”. Всъщност има толкова фини отенъци, че определено, като много други думи от японския, е трудно да се преведе точно. Yugen е също и ято летящи диви гъски, които се стапят бавно и ефирно в далечината. Другото му значение е видиш сенките от листата на бамбук, отразени върху ствола на съседен бамбук.

За първи път терминът се появява в китайските философски книги със значение “загадъчен”, “тъмен”. Човек може да се научи да открива yugen след много, много трениране на въображението и усещанията си, така че съзнателното му търсене да стане естествена част. Така се превръща в спонтанност. 

Принципът на Yugen показва, че истинската красота е налице тогава, когато чрез асоциации можем да видим това, което не е казано или показано. По този начин, освен че виждаме, събуждаме много вътрешни мисли и чувства.

Yugen е да гледате слънчева мивка зад облечен хълм, целия в цветя. Или да стоите на брега и да се взирате в лодка, която изчезва зад далечните острови. Красиво е, нали?! Японците го умеят!