Древногръцкият философ Сократ (469 пр.н.е. - 399 пр.н.е.) е един от от най-великите мислители на Западната философия. Чрез диалектиката на задаване на въпроси създава нов клон на философията - етиката, или това, което е характерно за отделния човек, което го различава от другите, което му придава индивидуални черти. 

За Сократ моралното развитие е най-важната човешка задача, а философията представлява начин на живот - принципи, заради които няма време да живее "за себе си", като дори отказва пари за преподавателска дейност.

Младият Сократ има близки отношения с Анаксагор, но е повлиян от философията му само дотолкова, доколкото Сократ не отчита влиянието на боговете в живота, а смята, че човек сам създава живота си.

Сократ е осъден да изпие чашата с отрова - след възстановяване на демократичното управление в Атина, срещу него е заведен политически процес, като е обвинен, че развращава младите хора и отрича боговете.

Сократ винаги е твърдял, че този, който постъпва зле, не знае какво е добро - ако човек знае какво е добро, той ще постъпва добре. След като не успява да докаже своята невинност, е осъден на смърт чрез отравяне с бучиниш. Следват 20 вечни цитата от Сократ.

"Аз не съм атинянин или грък, аз съм гражданин на света." 

"Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото."

"Говори, че да те видя."

"Познай себе си!"

"Животът е само един миг между две вечности."

"Знам само, че нищо не знам. Но знам това, което другите не знаят, че аз знам."

"Не животът, а добрият живот си струва да бъде ценен."

"Лошите хора живеят, за да ядат и пият, докато добрите ядат и пият, за да живеят."

"По-добре недоволен човек, отколкото доволно прасе."

"Онези, които искат най-малко, са най-близо до боговете."

"Най-богат е този, който се задоволява с най-малко, тъй като това е богатството на природата."

"Най-добрата подправка към храната е гладът."

"Непременно се ожени - ако вземеш добра жена, ще си щастлив; ако вземеш лоша - ще станеш философ."

"Има само едно добро - знанието; и едно зло - невежеството." 

"Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет."

"Обучение, получено с пари, е по-лошо от никакво обучение."

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

"Щом не знаем какво е смъртта, не е логично да ни е страх."