По повод днешния Световен ден без тютюн предоставяме стряскащи данни на Световната здравна организация, Евростат и Националния център по обществено здраве и анализи в България, които ще ви помогнат да се откажете от тютюнопушенето и цигарите – един от серийните убийци на човечеството.

Около 3500 българи са починали от рак на белите дробове, причинен от употреба на тютюневи изделия през 2014 г., като мъжете са четири пъти повече от жените.

Раковите заболявания са втора причина за смъртността в България през 2014 г., а близо 18 000 българи годишно умират преждевременно от болести, причинени от употребата на тютюн.

Тютюнопушенето в България е причина за всеки 1 от 3 смъртни случая в групата от 30 до 44 години и за всеки втори в групата от 45 до 59 години. 

В България 23% от смъртните случаи при мъжете и 9,4% при жените са предизвикани от употребата на тютюневи изделия.

Снимка: Евростат

Близо 272 000 граждани на ЕС през 2014 г. са починали от рак на белия дроб – основният (21%) от всички случаи на смъртоносен рак.

Над 7 млн. смъртни случая са следствие от употребата на тютюн всяка година, като се очаква цифрата да нарасне до над 8 млн. годишно до 2030 г. 

Тютюнопушенето вероятно ще предизвика смъртта на 1 млрд. души в света през 21 век при съществуващите темпове.

Разходите от тютюнопушенето за здравеопазването и загубите в резултат на намалено производство са оценявани на над 1,4 трилиона долара.

Снимка: СЗО