В свободното време разходката в София през май е истинско цветно удоволствие. Не пропускайте градината пред Народната библиотека, където ще видите море от жълти и винено червени теменужки - символ за невинността и чистотата в човешките взаимоотношения. Плътен кръг от алени лалелета опасва паментника на Св. Св. Кирил и Методи. От удобните пейки може да съзерцавате и да се радвате на архитектурата на сградите наоколо и на цветната феерия от цъфналите дървета. 

 

Разходката продължава>>>