Ботаническата градина на Българската академия на науките (БАН), съвместно с ''Бонсай студио ТТ'' и инж. Трифон Трифонов, организират “Бонсай шоу с демонстрации”. Събитието ще се проведе на 17 и 18 февруари във времето от 11:00 до 15:00 часа, съобщават от ръководството на научната институция.

Посетителите ще имат възможност да разгледат колекциите на Ботаническата градина и да присъстват на лекциите и демонстрациите на бонсай. Те ще могат да закупят някои редки екзотични топлолюбиви видове, подходящи за бонсай - както за колекции, така и за интериорно озеленяване, допълват от научната институция.

Снимка: Диана Венкова

Организаторите уточняват, че начинаещите ще могат да се запознаят с всичко за бонсая, а за напредналите е предвидена изработка на бонсай, както и разяснения, и представяне на различни техники за направата им. За любителите са предвидени и “профи бонсай”, на които да се насладят.

Ботаническата градина на БАН е специализирано академично звено с предмет на дейност поддръжка на документирани колекции от живи растения за образованието и експерименталната ботаника. Обществената функция на градината е свързана с проблемите на проучване и опазване на биологичното разнообразие, и разпространяване на знания за него, сред най-широки обществени слоеве, с оглед изграждане на отношение към устойчивото стопанисване на биоразнообразието.

Снимка: Диана Венкова

Входната такса е 5,00 лева на ден за възрастни. В тази такса е включено разглеждането на колекциите на Ботаническата градина.

Ботаническата градина на БАН се намира на „Околовръстен път“ 22.