"Позволи си за миг да почувстваш покой и ще разбереш колко безразсъдно си се лутал насам-натам."

Аджан Брам