Точно седем години е разликата в средната продължителност на живота между жените и мъжете в България, сочат данни на Евростат за периода 2017-2018 г.

Средната продължителност на живота на жените у нас е 78,4 години, докато за мъжете цифрата спада на 71,4 години.

България попада сред страните с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз, редом с Латвия, като населението ни живее средно 74,8 години.

Снимка: Евростат

Средната продължителност на живота на гражданите на ЕС е била 80,9 години.

Продължителността на живота в Европейския съюз достига 83,5 години при жените и 78,3 години при мъжете - или разлика от 5,2 години.

Във всички държави-членки на ЕС продължителността на живота е по-висока при жените, отколкото за мъжете, въпреки че разликата се различава значително в страните. 

Най-големите разлики между половете се наблюдават в Латвия (9,9 години), Литва (9,8 години) и Естония (8,8 години), а най-малките разлики - в Швеция (3,3 години) и Холандия (3,2 години).

Сред причините мъжете да живеят по-кратко от жените са, че поемат по-големи рискове в живота, практикуват по-опасни професии, по-често биват покосявани от инфаркт в младежка възраст, не са толкова социални, по-често се самоубиват и пренебрегват посещенията при лекар. Повече вижте тук: