Невероятното има много имена – съдба, съвпадение, алгоритъм, случайност, нарочност. Във всичките си проявления обаче тя ще е благосклонна към нас, ако имаме повече вяра в съществуването й. 

Животът не е само логика и реалност.

Ако вярваме в невероятното, не само ще бъдем по-щастливи, но животът ни ще бъде по-цветен и емоционален.