Променяме се с всеки следващ ден, с всеки час. Този човек, който сме били вчера, днес е различен. В кръговрата на тези метаморфози, всичко трябва да се случва само по наше желание.

Не изневерявайте на себе си и не се променяйте, за да се доближите или да се харесате на някой друг.

Защото в крайна сметка ще изгубите себе си.

Щастието не е в чуждото мнение и щастие. Трябва да го откриете у вас самите!