Жените по света масово предпочитат платената пред домакинската работа, като мъжката половина от човечеството ги подкрепя в това, сочат резултатите от изследването Gallup-International Labour Organization Report. Проучването сред около 149 000 възрастни от 142 страни и територии по света установява, че:

 - 1/3 от анкетираните предпочитат жените да бъдат домакини, вместо да работят на пазара на труда.

 - 1/2 от жените и 3/4 от мъжете в трудоспособна възраст по света са ангажирани.

 - 70% от жените и 66% от мъжете по света предпочитат дамите да имат платена работа.

 - 77% от заплащането на мъжете получават жените, като средностатистическата разлика не е свързана с обективни фактори като икономическо развитие на страната или различия в образование, опит, възраст и трудов стаж. 

Снимка: Gallup-International Labour Organization Report