"Aко човек може да управлява това, което е в душата му, се нарича обич. Но ако това, което е в душата му управлява човека, тогава думата е любов."

Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик