"Знам, че си уморен, но ела - това е пътят."

- Руми