"Колкото повече обичаш жена си, толкова по-непозната ще я чувстваш. Ако не я обичаш ще ти бъде скучна, отегчителна, всеки ден една и съща - до болка позната."

- Ошо