"Който е господар на себе си, не ще има друг господар."

- Лао Дзъ