"Животът няма за цел да ни прави съвършени. Съвършенството е за музеите." Ерих Мария Ремарк