"Всеки има собствена килия за инквизиции - в главата си."

- Ерих Мария Ремарк