"Твоето няма да си тръгне от теб."

Ерих Мария Ремарк, (1898 - 1970), германски писател