"Ще се оправят работите. Злото не е трайно, доброто е господар на човешкото сърце!"

- Елин Пелин