"Всеки сам си създава лавината, която ще го погълне."

Блага Димитрова