Всички имаме мозък. Добре е и всички да го използваме.