Спокойно следвайте своя собствен път, без да поглеждате към другите.