Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува насоки, издадени от Европейския съюз за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-19.

Те включват примери за общи мерки, които в зависимост от конкретната работна ситуация могат да помогнат на работодателитеда постигнат подходяща безопасна работна среда при възобновяването на дейностите.

На първо място се изисква работодателите да оценят рисковете, а след това да приложат различни мерки за контрол.

За да се сведе до минимум разпространението на COVID-19, от ЕС препоръчват:

  • За момента да се извършва само най-важната работа; някои дейности може да се забавят, докато намалее рискът.
  • Да се намали колкоto e възможно контактът между работещите. Например, когато е възможно, организирайте ги да работят сами в свободен офис, зала, столова или заседателна зала. Ако е възможно, помолете служителите от уязвимите групи да работят от дома си.
  • Поставете непромокаема преграда между работещите лица, особено ако те не са в състояние да запазят разстояние от два метра един от друг.
  • Ако близкият контакт е неизбежен, поддържайте го за по-малко от 15 минути.
  • Подкрепете използването от работещите на индивидуален, а не на колективен транспорт, например чрез осигуряване на паркинг за автомобили или безопасно място за съхранение на велосипеди.

Освен работещите в здравеопазването, грижите в домове и грижите в домашни условия, основните работещи, изложени на повишен риск, включват например лицата, участващи в снабдяването с храни и търговията на дребно, събирането на отпадъци, комуналните услуги, полицията и сигурността, както и обществения транспорт. Различните професии и работни места изискват различна грижа при връщане на служителите на работа.

При възобновяване на работа, особено ако обектът временно е бил затворен, се препоръчва да се установят здравословни условия на труд. Работещите може да изпитват тревога поради увеличаване на вероятността от заразяване наработното място и да не искат да се върнат. Важно е работодателите да разберат техните опасения, да предоставят  информация за въведените мерки и за наличната подкрепа.