Миналата седмица минах покрай сградата на „Картография“ на столичния бул. Цар Борис III 219 и ми направи впечатление как фасадата се руши, а растенията превземат стълбите и официалния вход. Сякаш това не е на оживен булевард в милионен град, а някъде, където рядко стъпва човешки крак. Например в Чернобил.

В края на 2008 г. Картография ЕООД бе обявено в ликвидация. Благодарение на снимката от Google Street View, направена през юни 2015 г., се вижда как времето постепенно оставя своя отпечатък.