Малкото училище – голямото начало. Детето и детската градина“ не наставлява, нито критикува родителите, а се опитва да изясни какво означава тръгването на детска градина. Авторката ни внушава, че това е решаващ момент от живота на малчугана, заради първата истинска автономия спрямо контрола на майката. Детската градина е различна от яслата - изначалното й предназначение е да бъде място за обучение и социализиране, а не за отглеждане.

Книгата е своеобразно продължение на познатата вече на българския читател книга „Думи, за да се родиш“. Как да помогнем на двегодишното дете с думи, но и с действия, да заживее в общност, да приеме безболезнено принудите на детското заведение на тази прекалено крехка възраст, да се впише в колектива, да преодолее страха си, дискомфорта си, да се подготви за следващото голямо начало – училището?


Книгата е насочена към родителите, но е ценна и за педагози, психолози, социални работници, студенти, а защо не и за политици, експерти, които подготвят закони в областта на предучилищното образование.

Книгата е особено актуална за България сега, когато протича оживена дискусия относно началната възраст и задължителния характер на постъпването в градина. Тя със сигурност би могла да допринесе за вземането на разумни и съобразени с добруването на децата решения.


Мириам Сежер
е известна е като ученичка и последователка на философията на Франсоаз Долто - една от големите фигури в световната психоаналитична наука. Сежер е съосновател и президент на организацията „Каузата на бебетата“, кавалер на Ордена на Почетния легион.

От Colibri