На 8 март в Театър София се играе пиесата "Развратникът" от Ерик-Еманюел Шмит. Тази приятна комедия с лек философски привкус е само час и половина и е идеален вариант за отбелязване на празника на дамите, както с приятелки, така и с половинката. Темите в спектакъла са за любовта, сладострастието и умението да се наслаждаваме на живота. Кой е Развратникът попитахме Ириней Константинов (в ролята на френският философ Дени Дидро) и Симона Халачева (в ролята на Анжелика, дъжеря на Дидро).

Снимка: Театър София

Кой сте Вие?
Ириней.

Кой е Развратникът?
Пак Ириней.

Оправдавате или приемате поведението му? 
И оправдавам, и приемам, защото той непрекъснато се бори с двусмислеността на живота.

Разврати ли ви (в каква посока) или ви научи на нещо Дидро?
Научи ме да мисля в правилната посока и да разбера, че животът не е еднозначен.

Давали ли сте вечни обещания?
Като по-млад – давах обещания (не вечни). На тези години сега – се опитвам да давам надежди.

Кой е по-загрижен дали другият е получил достатъчно внимание и любов – мъжът или жената?Започнат ли да се мерят грижите – работата е излетяла. Когато има истинска любов – затова не се мисли.

8 март за Вас е?
Неделя. Ден за „Развратникът“.

Каква асоциация си правите с думата „дама“? Дайте пример (назовете име).
Уважение.

Вярвата ли в платоничната любов?
Да, за начало.

На кого последно казахте "Обичам те"?
На внучката ми.

Трейлър към постановката "Развартникът"

Коя сте Вие?
Симона. Но и аз не знам коя е тя.

Коя е Анжелик?
Последното А на СимонА :) Дъщерята на Дидро.

Кой е Развратникът?
Всеки човек е Развратникът.

Оправдавате или приемате поведението му?
Оправдавам го.

Разврати ли ви (в каква посока) или ви научи на нещо Дидро?
Дидро ни дава огледало, в което всеки човек да се огледа и да види, че иска да живее по този начин, хем ти да си либертинец*, хем другите да не са J

Давали ли сте вечни обещания?
Да.

Кой е по-загрижен дали другият е получил достатъчно внимание и любов – мъжът или жената?
Мъжът.

8 март за Вас е?
Още един повод за празник.

Каква асоциация си правите с думата „дама“? Дайте пример (назовете име).
Дамата с камелиите.

Вярвата ли в платоничната любов?
Да.

На кого последно казахте "Обичам те"?
На Явор.

 --------------------------------

*Либертинство или още либертинизъм е философско течение (философия в смисъла на интелектуална позиция и социална игра), ограничено в литературните и някои други интелектуални кръгове. Последователите му са хедонисти и материалисти. Те пренебрегват и отхвърлят религиозните, моралните и етични норми на по-голямата част от обществото. Тази философия е най-силно разпространена във Франция и Англия през 17, 18 и 19 век, но остава непредставителна на приетата норма за това време.