Косите ни са отражение на вътрешното състояние на организма. Ако имаме спад в имунната система, липсват ни витамини или сме стресирани, това неизменно ще окаже влияние на състоянието на косата. Добрият трихолог дори и без анализ може да определи общото състояние на организма по състоянието на косата.

Предлагаме 20 съветa, които ако превърнете в навици, ще ви бъдат много полезни и със сигурност ще се отразят благотворно на състоянието на косата ви.