26-годишният Христо Котов, преподавател по икономика в СПГСГ "Арх. Г. Козаров" – Сливен, ни изпрати тези чудесни снимки на цъфнало сливово дръвче в град Кермен.

„Кермен се намира южно от Сливен. Градът е с около 1600 жители, като основният поминък е земеделието“ – сподели Христо пред LadyZone.