Кога за последно сте написали нещо на ръка с молив или химикал? Пуснете за малко смартфона и допрете химикала до хартията. Писането има положителни страни за тялото и мозъчната дейност. Ето няколко от положителните страни на писането на хартия:

1.Помага за по-добро словесно изразяване
Изразяването на мисли на хартия спомага за по-добрата обработка на информацията. Когато мозъкът изпраща информация до ръката ви и изписвате всяка една буква, това спомага за подобряване на паметта и по-вглъбено обмисляне на написаното.