Вътре в нас се крие истинско царство на възможностите.

Ако точно разберем своите желания, непременно ще намерим необходимите средства за осъществяването им.

В нас е колчанът със стрелите на успеха - проницателност, свобода, смелост, вяра, сила и способността да изявим своите възможности.

Тук е мястото за мисъл, която харесвам: "Никой не може да спре този, който знае къде отива.”