"Дали детето ми крие в себе си талант?”. Със сигурност не един родител си е задавал този въпрос. Според специалистите обаче има начин да разберем това, още дори преди детето ни да е демонстрирало открито своята дарба. Първо, нужно е да си изясним въпроса:

Какво означава да си талантлив или да притежаваш дарба?

Надарени лица са тези, които в един или друг момент демонстрират изключително висока степен на интелигентност (измерима чрез IQ тестове), притежават богат арсенал от познания в една или повече области или пък с лекота усвояват сензомоторни умения от определена сфера на изкуството или науката. Оттук, разбира се, следва неотменният въпрос:

Как да разберем дали детето ни не крие в себе си талант?

Експерти са селектирали основно 20 признака, които биха могли да ни подскажат, че детето ни притежава талант. Според психолозите те най-добре биха помогнали на родителите в разпознаването на таланта у детето им:

>>