Ако трябва да съберем в една дума мода, реклама и скандал, единствено възможна е Тери Ричардсън – галерията не спестява нищо!