Ако никога не сте опитвали кисела ябълка, няма как да оцените божествения вкус на сладката. Същото е и в живота. 

Трябва да го изживеете във всичките му аспекти - затруднения, радости, горчиви сълзи и сладко щастие, за да го разберете. 

Опитайте възможно най-много и различни на вкус ябълки и бъдете благодарни за уроците, които можем да вземем от всяка една от тях.