"Ако всички хора бяха идеални, то всеки човек винаги може да бъде заменен с всеки друг."

- Виктор Франкъл