"Минавайте и заминавайте край злото, без да го виждате, без да се разправяте с него. Спирайте вниманието си върху доброто в човека."

- Петър Дънов (1864 - 1944), български философ и основател на религиозно-философско учение