"Това тяло ще бъде взето от смъртта, но преди да го вземе смъртта, дай го на любовта."

- Ошо